Įgyvendinti projektai


VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra įgyvendindama Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 2014-2017 mokslo metų programą vykdė informavimo ir švietimo priemones, kurios padeda vaikams suvokti sveikatai palankios mitybos įpročių svarbą

20150514_112641 20150514_110432 201505151279

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. BR6-6546(10.5.1), vadovaujantis Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 2014–2017 mokslo metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 3D-836 „Dėl Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 2014–2017 mokslo metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai buvo patvirtintas paramos skyrimas informavimo ir švietimo priemonių, kurios padeda vaikams suvokti sveikatai palankios mitybos įpročių svarbą, įgyvendinimui.

Projekto tikslas – padėti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus vaikams suprasti sveikatai palankios mitybos įpročių svarbą, taip pat prisisėti prie sveikatai palankios mitybos įpročių formavimo ir vystymo, didinant vaisių ir daržovių vartojimą.

Įgyvendintas projektas apėmė keletą veiklų, kuriomis siekiama įdiegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai, taip pat formuoti sveikos mitybos įpročius:
– pradinių klasių amžiaus vaikų, iš ugdymo įstaigų dalyvaujančių Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 2014–2017 mokslo metų programoje, išvykos į sodininkystės ir daržininkystės ūkius, taip supažindinant vaikus su vaisių ir daržovių auginimu ir išauginto produkto keliu „nuo lauko iki stalo“,

– šviečiamieji renginiai (viktorinos, piešimo konkursai, sporto varžybos), skatinantys vaikų sveikos mitybos įpročių propagavimą, skirti ikimokyklinio amžiaus vaikams iš ugdymo įstaigų dalyvaujančių Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 2014–2017 mokslo metų programoje.

Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 2014–2017 mokslo metų programai įgyvendinti lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Išsamesnės informacijos teirautis  Projektų valdymo skyriaus

 

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra kartu su Aleksandro Stulginskio Universitetu įgyvendino Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „Aplinką tausojantis ūkininkavimas ir ekologiškų produktų rinkos organizavimas“

 logo Aleksandro-Stulginskio-universitetas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-833 buvo skirtas nacionalinio biudžeto finansavimas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros kartu su Aleksandro Stulginskio Universitetu teiktai paraiškai, kurioje buvo numatyta parengti ir vykdyti neformalaus suaugusiųjų švietimo programą ,,Aplinką tausojantis ūkininkavimas ir ekologiškų produktų rinkos organizavimas“. Programos tikslas – suteikti švietimo programos dalyviams papildomą kompetenciją aplinką tausojančio ir ekologinio ūkininkavimo bei Lietuvos ekologiškų produktų rinkodaros srityje.

Įgyvendinant neformalaus suaugusiųjų švietimo programą, VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros darbuotojams buvo suteikta žinių apie aplinką tausojančio ir ekologinio ūkininkavimo tikslus, plėtrą ir perspektyvas; supažindinti su teisės aktais, užsienio šalių patirtimi  ir paramos galimybėmis, plėtojant aplinką tausojantį ir ekologinį ūkininkavimą; suteikti žinių apie ekologinio ūkininkavimo ir ekologiškų produktų gamybos ekonomiką ir rinkodaros ypatumus.

Projekto metu įgytos ir atnaujintos žinios padės įgyvendinti VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros esamus ir naujai keliamus veiklos tikslus, ypač skirtus visuomenės poreikiams apsirūpinti sveiku maistu tenkinti. Mokymo programa buvo parengta ir įgyvendinama 2014 m. spalio – lapkričio mėn.

Išsamesnės informacijos teirautis  Projektų valdymo skyriaus