Įgyvendinami projektai


Skirtas finansavimas projekto „Lietuvos maisto pramonės atstovų eksporto apimčių didinimas prioritetinėse užsienio rinkose“ įgyvendinimui


nuotraukos 006
2015 m. spalio 7 d. viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, atstovaujama direktoriaus Nikitos Ananjevo, ir Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, atstovaujama l. e. generalinio direktoriaus pareigas Aldonos Miliuvienės, pasirašė projekto „Lietuvos maisto pramonės atstovų
eksporto apimčių didinimas prioritetinėse užsienio rinkose“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-01-0009 finansavimo sutartį.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 4-566 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektui įgyvendinti yra skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

nuotraukos 005

Projektu siekiama mažinti neigiamas geopolitinės įtampos Rusijoje, Ukrainoje ir Artimuosiuose Rytuose, pasekmes, kurios varžo pasaulinę prekybą, ir Lietuvos maisto pramonės mažų ir vidutinių  įmonių (toliau – MVĮ) eksporto plėtrą. Siekiant mažinti šių veiksnių neigiamą įtaką ir keliamas grėsmes maisto pramonės MVĮ, taip pat ieškoti naujų eksporto rinkų, didinant maisto pramonės MVĮ pelningumą, skatinant veiklos plėtrą ir internacionalizaciją, bus dalyvaujama 6 tarptautinėse maisto produktų ir gėrimų parodose, vykdant grupines maisto pramonės MVĮ produkcijos eksporto iniciatyvas. Įgyvendinus projektą, planuojamas tiesioginis teigiamas poveikis MVĮ eksporto apimčių augimui ir konkurencingumo didėjimui.

Finansuojamos šios tarptautinės maisto produktų ir gėrimų parodos:

  1. GULFOOD 2016 m. vasario mėn. Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai;
  2. SIAL CHINA 2016 m. gegužės mėn. Šanchajus, Kinijos Liaudies Respublika;
  3. PLMA INTERNATIONAL 2016 m. gegužės mėn. Amsterdamas, Nyderlandų karalystė;
  4. SIAL PARIS 2016 m. spalio mėn. Paryžius, Prancūzijos Respublika;
  5. NORDIC ORGANIC FOOD FAIR 2016 m. spalio mėn. Malmė, Švedijos Karalystė;
  6. IFE 2017 m. kovo mėn. Londonas, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė.

Išsamesnės informacijos teirautis Projektų valdymo skyriaus.

2015-10-09