Informacija partneriams


Multi-ethnic pile of handsVadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento projektu partneriai projekte gali būti viešojo sektoriaus institucijos ir (arba) ne pelno siekiančios organizacijos. Numatomi partneriai yra savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos (žr. Partnerių sąrašas). Partnerių funkcijos įgyvendinant projektą: pasirūpinti sandėliavimu, transportavimu ir maisto produktų skirstymu labiausiai skurstantiems gyventojams atitinkamų savivaldybių teritorijose.

Jeigu partneris yra konkreti savivaldybė, tai ji yra atsakinga už sandėliavimo, transportavimo savivaldybės ribose ir maisto produktų paskirstymo gyventojams funkcijų vykdymą savo savivaldybės ribose.

Jeigu partneris yra nevyriausybinė organizacija (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ar labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“) – NVO yra atsakinga už visų aukščiau išvardintų veiklų vykdymą tose savivaldybių teritorijose, kurias jos apima. Tokiu atveju, savivaldybė turi pateikti NVO gyventojų sąrašus, kurie yra tinkami paramai iš Fondo lėšų gauti. Arba NVO bendradarbiauja su ja dengiančia savivaldybe ir pasiskirsto funkcijas tarpusavio sutarimu.

Informacija apie numatomus teikti produktų davinius.

2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesių maisto produktų davinys

2016 m. spalio mėnesio maisto produktų davinys

2016 m. rugpjūčio mėnesio maisto produktų davinys

2016 m. birželio mėnesio maisto produktų davinys

2016 m. balandžio mėnesio maisto produktų davinys

2016 m. vasario mėnesio maisto produktų davinys

2015 m. lapkričio – gruodžio mėnesių maisto produktų davinys