Pagalba maisto produktais


iQ39BUL1O

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – Fondas) tikslas skatinti socialinę sanglaudą Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir/ar socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln., remiant nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus partnerių organizacijas teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims.

Daugiau informacijos apie Fondą galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje (spausti čia).

Lietuva yra vieną iš pirmųjų Europos Sąjungos šalių, kurioje pradėtas įgyvendinti Fondo finansuojamas projektas – parama maisto produktais.


Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuoti projektai

Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

Projekto sutarties Nr.: EPSF-2015-V-03-01

Projekto sutarties data: 2015-11-24

Projekto pavadinimas: „Parama maisto produktais III“

Skirtos lėšos: 16 417 000 eurų

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2015-11-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2017-01-31

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Lietuvos Respublikos gyventojams gauti paramą maisto produktais ir prisidėti prie šių žmonių skurdo ir (ar) socialinės atskirties mažinimo.

Paramos gavėjų skaičius: 240 760

Paskirstytas maisto produktų kiekis: 5913,10 t


 

Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

Projekto sutarties Nr.: EPSF-2014-V-02-01

Projekto sutarties data: 2014-12-08

Projekto pavadinimas: „Parama maisto produktais II“

Skirtos lėšos: 8 199 142,72 eurų

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2014-12-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2015-12-31

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Lietuvos Respublikos gyventojams gauti paramą maisto produktais ir prisidėti prie šių žmonių skurdo ir (ar) socialinės atskirties mažinimo.

 Paramos gavėjų skaičius: 279 410

Paskirstytas maisto produktų kiekis: 4760,46 t


 

Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

Projekto sutarties Nr.: EPSF-2014-V-01-01-01

Projekto sutarties data: 2014-04-30

Projekto pavadinimas: „Parama maisto produktais“

Skirtos lėšos: 11 765 000 Lt

Projekto pradžia: 2014-04-30

Projekto pabaiga: 2014-12-31

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Lietuvos Respublikos gyventojams gauti paramą maisto produktais ir prisidėti prie šių žmonių skurdo ir (ar) socialinės atskirties mažinimo.

 Paramos gavėjų skaičius: 272 113

Paskirstytas maisto produktų kiekis: 3330 t

 

Informacija atnaujinta: 2017-02-23