Informaciniai pranešimai

PASKELBTI 2018 M. KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS DĖL PAPRASTŲ IR DAUGIAŠALIŲ INFORMACIJOS APIE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTUS TEIKIMO IR JŲ PARDAVIMO SKATINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO

2018 sausio 19


2018 m. sausio 12 d. paskelbti kvietimai teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių  informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo pagal Europos parlamento ir tarybos reglanetą (ES) Nr. 1144/2014. Paraiškų teikimo terminas – 2018 m. balandžio 12 d. Europos Komisijos pranešimą spaudai galite rasti čia. Visą informaciją apie paraiškų teikimą rasite čia.