Bendradarbiavimas

LR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOJE 2018 M. KOVO 1 D. ĮVYKO RENGINYS „INFO DIENA“, KURIAME DALYVAVO EUROPOS KOMISIJOS ATSTOVAS

2018 kovo 2


13027_ae1ab06bb627f8d881865e946b0bbcacEuropos Komisija (EK) skatina gamintojus aktyviau naudotis informavimo ir pardavimų skatinimo programomis. Siekiant Lietuvos ūkio subjektus išsamiau supažindinti su informavimo ir pardavimo skatinimo programų paraiškų teikimo sąlygomis, š. m. kovo 1 d. LR Žemės ūkio ministerijoje įvyko renginys „Info diena“, kuriame dalyvavo EK atstovas Dušan Chrenek. EK atstovas pasidalino informacija apie paraiškų teikimo sąlygas, tvarką, numatomą biudžetą ir dažniausiai pasitaikančias klaidas. EK atstovo pristatymą apie informavimo ir pardavimo skatinimo programas rasite čia.

Žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai raginami pasinaudoti EK parama supažindinant vartotojus su Europos Sąjungoje (ES)  gaminamais aukštos kokybės žemės ūkio ir maisto produktais, jų gamybos metodų pranašumais ir tokiu būdu paskatinti savo produkcijos pardavimus ES ir už jos ribų bei sustiprinti pozicijas tradicinėse ir naujose rinkose.

Pernai informavimo apie ES žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo programų bendras biudžetas buvo 133 mln. EUR, šiemet yra skirta 179 mln. EUR. Šiomis lėšomis bus bendrai finansuojamos paprastos ir daugiašalės programos, įgyvendinamos ES vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse. Būtent pastarosioms bus skiriamas ypač didelis dėmesys.

Primename, kad EK  2018 m. sausio 12 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių  informacijos apie žemės ūkio ir maisto produktus ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų ES vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo (pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014). Paraiškų teikimo terminas – iki 2018 m. balandžio 12 d.