Informaciniai pranešimai

KVIEČIAME DALYVAUTI RENGINYJE „INFO DIENA“, KURIS SUSIJĘS SU KOMISIJOS PASKELBTU KVIETIMU TEIKTI PARAIŠKAS 2018 M. DĖL INFORMAVIMO IR PARDAVIMŲ SKATINIMO PROGRAMŲ

2018 vasario 23


Europos Komisija  2018 m. sausio 12 d. paskelbė kvietimus teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių  informacijos apie žemės ūkio ir maisto produktus ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo (pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014). Paraiškų teikimo terminas – 2018 m. balandžio 12 d.

Siekiant potencialius pareiškėjus išsamiau supažindinti su paraiškų teikimo sąlygomis, š. m. kovo 1 dieną, 9.30 val. LR Žemės ūkio ministerijoje organizuojamas renginys „Info diena“, kuriame dalyvaus Europos Komisijos atstovas Dušan Chrenek.

Maloniai kviečiame visus, kurie domisi paraiškų dėl informavimo ir pardavimų skatinimo programų teikimo galimybėmis, dalyvauti  renginyje „Info diena“. Renginio metu Europos Komisijos atstovas pristatys 2018 metų veiklos programą ir atsakys į renginio dalyvių klausimus.

Renginio darbotvarkė:

Data ir laikas: 2018-03-01; 9.30-13:00 val.

Vieta: LR Žemės ūkio ministerija, 399 salė, Gedimino pr. 19, Vilnius.

  • Dalyvių registracija (9.30–10.00 val.);
  • LR Žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus įžanginis žodis;
  • Europos Komisijos atstovo Dušan Chrenek prezentacija;
  • Klausimai – atsakymai.

Prašome apie dalyvavimą renginyje pranešti iki š.m. vasario 27 d. el. paštu n.vepstaite@litfood.lt arba tel. 8 5 268 5060, nurodant dalyvausiančius asmenis.