Statistika


2016-2017 mokslo metų vaisių vartojimo skatinimo programos statistika

2016-2017 mokslo metų programos dalyvių pasiskirstymas pagal savivaldybes

2016-2017 mokslo metų vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos statistika

2015-2016 mokslo metų vaisių vartojimo skatinimo programos statistika

2015-2016 mokslo metų programos dalyvių pasiskirstymas pagal savivaldybes

2015-2016 mokslo metų vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos statistika

 


 2014-2015 mokslo metų vaisių vartojimo skatinimo programos statistika

2014_2015 m.m. programos dalyvių pasiskirstymas pagal savivaldybes

2014-2015 m.m. vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos statistika

 


2013-2014 mokslo metų vaisių vartojimo skatinimo programos statistika

2013-2014 mokslo metų programos dalyvių pasiskirstymas pagal savivaldybes

2013-2014 m. m. statistika


2012- 2013 mokslo metų vaisių vartojimo skatinimo programos statistika

2012_2013 mokslo metų programos dalyvių pasiskirstymas pagal savivaldybes

2012-2013 m. statistika


 2012-2013 m. Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos dalyvių pasiskirstymas pagal savivaldybes


Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2010-2011 programos įvertinimo ataskaita

Siekiant nustatyti Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos poveikį vaikų sveikatai ir mitybos įpročiams, Lietuvoje 2011 m. rugsėjo – spalio mėn. atliktas pirmasis programos įgyvendinimo ir veiksmingumo vertinimas už 2010 m. rugpjūčio 1d. – 2011 m. liepos 31 d. laikotarpį.


Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2011-2012 programos įgyvendinimo ataskaita

Nuo 2009-2010 mokslo metų LR Žemės ūkio ministerija finansuoja ir VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra administruoja Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2010-2013 m. programą.

Viena iš šios programos priemonių – informavimo ir švietimo priemonės, padedančios vaikams suvokti sveikos mitybos įpročių svarbą. LR Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija – Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, įgyvendindama minėtas priemones, 2011 m. rugsėjo – lapkričio mėn. suorganizavo 14 renginių: mokytojų mokymo kursus ir seminarus apie sveiko gyvenimo būdo ir sveikos mitybos įpročių diegimą vaikams bei šviečiamąsias viktorinas, konkursus, varžybas Lietuvos vaikams, skatinančias sveiką gyvenimo būdą.

Renginiuose dalyvavo beveik 2,5 tūkst. Lietuvos mokinių bei 125 mokytojai iš 45 šalies ugdymo įstaigų. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro specialistai savo švietėjišką veiklą vykdė Aukštaitijoje bei Vilniaus ir Kauno regionuose: į renginius atvyko mokiniai iš Vilniaus, Anykščių, Utenos, Kauno, Kaišiadorių ir kt. rajonų, o į šalies mokinių konferenciją-parodą „Sveikatos galerija“ net iš Tauragės, Raseinių, Pasvalio ir Kėdainių rajonų.

Mokiniai dalyvavo žinių ir gebėjimų konkurse „Sveikatos šaltiniai“, kurio metu mažieji gamtos mylėtojai sprendė testus bei uždavinius, atliko praktinius darbus, pasirodymus ir programėles, piešė plakatus ir piešinius, klausė paskaitėlių apie jų mėgstamus produktus ir jų naudą vaikams, dalyvavo diskusijose apie vaisių ir daržovių svarbą sveikatai.

Varžybų-viktorinos „Stebuklinga vaisių ir daržovių kraitė“ metu buvo organizuotos išvykos į Kaišiadorių rajono ŽŪB „Žiežmarių sodai“ bei LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutą Babtuose (Kauno r.), kurių metu mokiniai dalyvavo obuolių skynimo varžybose, susipažino su medelynuose auginamomis vaismedžių veislėmis, jų įvairove, atliko kūrybines užduotis apie vaisių ir daržovių naudą.

Surengtos šalies vaikų ir mokinių akcijos „Būsiu sveikas“ bei šalies mokinių konferencijos-parodos „Sveikatos galerija“ metu mokyklų komandos pristatinėjo kūrybinius darbus, menines programas, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose. Raseinių, Vilniaus, Pasvalio, Kėdainių, Anykščių rajono mokyklų jaunieji atstovai konferencijoje-parodoje „Sveikatos galerija“ pristatė pranešimus sveikatos temomis bei pačių parengtus laikraščius apie sveiką mitybą ir jos naudą, taip pat vaišino renginių svečius bei organizatorius patiekalais, pagamintais iš ekologiškų vaisių ir daržovių.

Pagal Vaisių vartojimo skatinimo programą mokytojams surengti 3 seminarai, kuriuose sudalyvavo 80 mokytojų iš 47 šalies ugdymo įstaigų. Seminarų ir kursų metu netrūko diskusijų apie vaisių vartojimo savitumus, jų reikšmę sveikatai, modifikuotus augalus, vaisių sodinimo ir priežiūros ypatybes, buvo pasidalinta gerąja patirtimi, dirbta kūrybinėse grupėse. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute Babtuose mokytojai susipažino su sodo genetikos ir biotechnologijos bei fiziologinių tyrimų laboratorijose vykdomais darbais, vaismedžių ir vaiskrūmių kolekcijomis.

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos renginiais Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras įprasmino sveikatingumo idėjų sklaidą, kasdienio valgymo įpročių ir įgūdžių ugdymą, sveiko gyvenimo nuostatų formavimą, vaisių ir daržovių reikalingumą ir vartojimą, o mokytojai ir mokiniai įgijo daugiau ne tik teorinių bet ir praktinių žinių, kas suteikė galimybę labiau domėtis vaisių ir daržovių vartojimo nauda ir vartojimo įpročiais.


Informacija apie 2011-2012 metų Vaisių vartojimo skatinimo programą

Čia galite susipažinti su statistine informacija apie 2011-2012 mokslo metais Vaisių vartojimo skatinimo programoje dalyvaujančias bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, suskirstytas pagal savivaldybes, taip pat nurodant ar jos dalyvauja savarankiškai ar per atitinkamą tiekėją.

Dalyvaujančios mokyklos pagal savivaldybes 2012-03-22.pdf

Toliau pateikiama informacija apie pareiškėjus pagal savivaldybes (savivaldybei priskirti pagal pareiškėjo registracijos adresą), kurie dalyvauja Vaisių vartojimo skatinimo programoje ir gauna paramą už vaisių bei daržovių tiekimą vaikams: aptarnaujamos mokyklos ir vaikai, išdalinti vaisių ir daržovių kiekiai bei išmokėtos sumos.

Pareiškėjai pagal savivaldybes 2012-03-22.pdf


2010 – 2011 – 2012 m. pokyčiai

Rodikliai

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Vaikų, dalyvaujančių programoje, skaičius

21222

54258

170562

Vaikų ugdymo ir švietimo įstaigų, dalyvaujančių programoje, skaičius

171

603

1363

Vaikams išdalytų vaisiu ir daržovių kiekis, tonomis

40

491

2477

Paramos „Vaisiu ir daržovių vartojimo mokyklose skatinimas“ (ES ir nacionalinės lėšos) finansavimas tūkst. Lt


Informacija apie 2011-2012 metų Vaisių vartojimo skatinimo programą

Čia galite susipažinti su statistine informacija apie 2011-2012 mokslo metais Vaisių vartojimo skatinimo programoje dalyvaujančias bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas: kiekvienoje savivaldybėje esančių ir dalyvaujančių mokyklų skaičius bei dalyvaujančių savarankiškai ar per tiekėjus skaičius.

2011-2012 metais dalyvaujančios mokyklos ir darželiai Vaisių programoje 2012-02-22.pdf

2011-2012 metais dalyvaujančios mokyklos ir darželiai Vaisių programoje 2012-03-22.pdf

Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai nuolat teikia prašymus dėl paramos išmokėjimo, kuriais remiantis ši informacija yra rengiama, pateikiame naujausius duomenis, turimus iki atitinkamos nurodytos dienos.


2010-2011 m. Programos vykdymo laikotarpis

Viso paramai už vaisių ir daržovių suvartojimą mokyklose programai panaudota apie 1,2 mln litų, iš jų apie 0,9 mln sudaro ES lėšos, likusius 0,3 mln litų – Lietuvos.

Šiuo metu, vykdomos dvi papildomos priemonės – Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras atlieka programos viešinimo priemonė, kuriai skirta 100 tūkst. litų ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro vykdoma programos vertinimo priemonė, skirta 50 tūkst. litų.

Per 2010 – 2011 mokslo metus VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros administruojamoje Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje dalyvavo 65 pareiškėjai. Iš jų, 27 mokyklos programoje dalyvavo savarankiškai.

Vaisiai ir daržovės buvo išdalyti 352 mokyklose.

Visų dalyvaujančių programoje pareiškėjų sąrašas.

Minėto laikotarpio metu,  buvo padalinta 372 t. vaisių ir daržovių. Paramą gavo 6-10 metų vaikai, tris kartus per savaitę. Daugiausiai prašymų pateikta už kovą, tą mėnesį paramą gavo apie 40 tūkst. vaikų.