Apie programos stebėseną ir vertinimą


2015-2016 mokslo metais Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliota institucija – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras atliko vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose praėjusių penkerių metų programos vertinimą. Vertinimu buvo siekiama nustatyti programos veiksmingumą, įskaitant jos poveikį vaikų mitybos įpročiams.

Programos vertinimo ataskaita

Kvietimas Sveikatos apsaugos ministerijai