Sviesto intervencinis pirkimas


Nuo 2004 metų, Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, gali būti vykdomas sviesto intervencinis pirkimas. Sviesto intervencinis pirkimas vykdomas siekiant stabilizuoti pieno rinkas ir užtikrinti tinkamą gyvenimo lygį žemės ūkio bendruomenei.

Lietuvoje pirmosios paraiškos sviesto intervenciniam pirkimui gautos 2009 metais.

sviestas