Informacija pareiškėjams


SVARBU! Atkreipiame dėmesį, kad „Paraiškos sutarčiai sudaryti dėl privataus NPM saugojimo“ (toliau – Paraiška) pateikimo VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai (toliau – Agentūra) diena yra laikoma Paraiškos gavimo Agentūroje diena.

Rekomendacijos privačiam NPM saugojimui