Privatus kiaulienos saugojimas


Europos Komisija, kiaulienos kainai nukritus žemiau nustatytos referencinės ribinės kainos, siekdama rinkos pusiausvyros atkūrimo ir rinkos kainų stabilizavimo, gali skirti pagalbą kiaulienos privačiajam sandėliavimui. Šiuo metu besitęsianti sudėtinga padėtis rinkoje kelia pavojų daugelio ūkių finansiniam stabilumui. Todėl Europos Komisija priėmė sprendimą teikti paramą už privatų kiaulienos sandėliavimą.