Informacija pareiškėjams


SVARBU! Nuo 2017 m. liepos 1 d. Pareiškėjai kviečiami teikti Informacinius pranešimus apie numatomas vykdyti pašalinimo iš rinkos, derliaus nenuėmimo ir neprinokusių produktų derliaus nuėmimo priemones. Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė Mokėjimo prašymo forma.

SVARBU! Nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. Pareiškėjai kviečiami teikti Informacinius pranešimus apie numatomas vykdyti pašalinimo iš rinkos, derliaus nenuėmimo ir neprinokusių produktų derliaus nuėmimo priemones. Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė Informacinio pranešimo forma.

SVARBU! Nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. taikomos didžiausios ES paramos už produktų pašalinimą iš rinkos sumos 

SVARBU! Pareiškėjai, įvykdę produktų pašalinimo iš rinkos (nemokamo dalijimo) priemonę nuo 2014 m. lapkričio 14 d. gali prašyti kompensuoti pridėtinės vertės mokestį, patirtą vykdant  Laikinosios papildomos paramos vaisių ir daržovių augintojams teikimo taisyklių 8.1. papunktyje nurodytą priemonę, kai įvykęs produktų perdavimas neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ nustatytų sąlygų ir apribojimų“.

SVARBU! Atkreipiame dėmesį, kad „Informacinio pranešimo “ (toliau – Pranešimas) pateikimo VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai (toliau – Agentūra) diena yra laikoma Pranešimo gavimo Agentūroje diena.

Didžiausios ES paramos už produktų pašalinimą iš rinkos sumos