Informacija NPM pirkėjams


KELBIMAS – KVIETIMAS

 

VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA PRADEDA INTERVENCINIŲ  NUGRIEBTO PIENO MILTELIŲ PARDAVIMĄ

 

Informuojame, kad VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra), kurios registruota buveinė yra L. Stuokos – Gucevičiaus g. 9-12, Vilniuje, organizuoja intervencinio nugriebto pieno miltelių (toliau – NPM) pardavimo iš intervencinių sandėlių esančių Lietuvoje, konkursą.  Konkursas organizuojamas vadovaujantis 2016 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2080/2016, kuriuo pradedamas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka.

Informuojame, kad  dvidešimt šeštojo dalinio kvietimo dalyvauti NPM konkurse paraiškas galima teikti nuo 2018 m. spalio 17 d. iki 2018 m.  lapkričio 6 d. 11.00 val. Briuselio laiku.

Pareiškėjai, norintys dalyvauti konkurse turi pateikti pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintą nustatytos formos paraišką ir papildomus dokumentus (juridinius asmenims – įmonės registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtintą kopiją, mokesčių inspekcijos PVM mokėtojo pažymos tinkamai patvirtintą kopiją), reikalaujamus pagal konkurso sąlygas. Paraiškos, pirkti nugriebto pieno miltelius iš intervencinių sandėlių, formą ir Konkurso sąlygas galima gauti Agentūroje Paramos priemonių administravimo skyriuje arba Agentūros interneto svetainėje http://old.litfood.lt

Pareiškėjai kartu su paraiška dalyvauti konkurse turi pateikti garantinį raštą/laidavimo raštą ar bankinio mokėjimo nurodymą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pateikė nustatyto dydžio garantiją (50EUR/t). Daugiau informacijos apie garantijos pateikimą bei formas galite rasti NMA internetiniame puslapyje www.nma.lt.

Paraiška pirkti NPM iš intervencinių sandėlių

NPM pardavimo iš intervencinių sandėlių rekomendacijos

Parduodamų NPM sandėliavimo vieta ir kiekiai

Intervencinių sandėlių adresai bei kontaktai, iš kurių parduodami NPM