Informacija NPM pardavėjams


VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA SKELBIA INTERVENCINIŲ  NUGRIEBTO PIENO MILTELIŲ SUPIRKIMĄ

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra), kurios registruota buveinė yra L. Stuokos – Gucevičiaus g. 9-12, Vilniuje, vadovaujantis 2018 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 154/2018, skelbia konkursą dėl nugriebto pieno miltelių supirkimo valstybės intervencijos laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Skelbiamas intervencinis NPM supirkimas vykdomas konkurso tvarka, laikantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 II antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnyje ir Komisijos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 154/2018 nustatytų sąlygų.

Pasiūlymų teikimo laikotarpiai baigiasi trečiąjį mėnesio antradienį 11 val., išskyrus rugpjūčio mėnesį, kai pasiūlymų teikimo terminas baigiasi ketvirtąjį mėnesio antradienį 11 val. Briuselio laiku.

Pareiškėjai, norintys dalyvauti konkurse turi pateikti pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintą nustatytos formos paraišką ir papildomus dokumentus (juridinius asmenims – įmonės registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtintą kopiją, mokesčių inspekcijos PVM mokėtojo pažymos tinkamai patvirtintą kopiją), reikalaujamus pagal konkurso sąlygas.

Paraiškos formą ir konkurso sąlygas galima gauti Agentūroje Paramos priemonių administravimo skyriuje arba Agentūros interneto svetainėje http://old.litfood.lt

Pareiškėjai kartu su paraiška dalyvauti konkurse turi pateikti garantinį raštą/laidavimo raštą ar bankinio mokėjimo nurodymą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pateikė nustatyto dydžio garantiją (50EUR/t). Daugiau informacijos apie garantijos pateikimą bei formas galite rasti NMA internetiniame puslapyje www.nma.lt.