NPM intervencinis pirkimas


Informuojame, kad VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra), kurios registruota buveinė yra L. Stuokos – Gucevičiaus g. 9-12, Vilniuje, organizuoja intervencinio nugriebto pieno miltelių (toliau – NPM) pardavimo iš intervencinių sandėlių esančių Lietuvoje, konkursą.  Konkursas organizuojamas vadovaujantis 2016 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2080/2016, kuriuo pradedamas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka.

NPM