Eksporto plėtra


Pagrindiniai Parodų organizavimo ir eksporto skatinimo skyriaus tikslai:

 • Gerinti Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų prekybos balansą
 • Skatinti Lietuvos integraciją į pasaulinę rinką
 • Plėtojant e-verslą skatinti Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportą
 • Formuoti Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto strategiją
 • Kurti lietuviškų žemės ūkio ir maisto produktų geros kokybės įvaizdį
 • Ieškoti naujų žemės ūkio ir maisto produktų realizacijos rinkų
 • Skatinti Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų vartojimą vidaus ir užsienio rinkose
 • Populiarinti tautinio paveldo produktus
 • Skatinti išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybą, populiarinti išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų ženklą, apdoroti ir skleisti informaciją apie išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktus

eks_parodos

Pagrindinės Parodų organizavimo ir eksporto skatinimo skyriaus veiklos sritys:

 • Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų gamintojų dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse, prekybos misijose organizavimas
 • Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės pristatymas tarptautinėse parodose, mugėse, prekybinėse misijose
 • Lietuvos maisto pramonės įmonių konsultavimas dalyvaujant tarptautinėse parodose, mugėse ir prekybinėse misijose
 • Informacijos apie pasaulyje organizuojamas tarptautines žemės ūkio ir maisto produktų parodas pastovus kaupimas ir platinimas Lietuvos įmonėms
 • Susitikimų su potencialiais lietuviškų žemės ūkio ir maisto produktų importuotojais organizavimas
 • Lietuviškų žemės ūkio ir maisto produktų teigiamo įvaizdžio kūrimas
 • Interesantų, besidominčių lietuviškais žemės ūkio ir maisto produktais, duomenų bazės administravimas
 • Informacijos apie Lietuvos maisto pramonės įmones ir jų gaminamus produktus interesantams teikimas
 • Lietuvos maisto produktų eksportuotojų katalogo parengimo ir išleidimo organizavimas
 • Seminarų organizavimas siekiant didinti įmonių gamintojų darbuotojų gebėjimus eksporto plėtros klausimais
 • Keitimasis informacija su Lietuvos ir kitų valstybių asociacijomis, Ambasadomis, konsuliniais skyriais, atstovybėmis ir kitomis su eksporto galimybių plėtra susijusiomis organizacijomis
 • Internetinių svetainių „Virtuali mugė“, „Prekybos sąlygos“  pastovus administravimas ir tobulinimas, informacijos rinkimas ir patalpinimas šiose svetainėse
 • Patrauklaus tautinio paveldo produktų įvaizdžio formavimas šalyje ir užsienyje
 • Išskirtinės kokybės produktų svetainės administravimas, informacinių seminarų apie išskirtinės kokybės produktus organizavimas, išskirtinės kokybės produktų demonstracinių akcijų vykdymas, informacijos apie išskirtinės kokybės produktus sklaida, kitų funkcijų, susijusių su išskirtinės kokybės produktų propagavimu ir skatinimu, atlikimas