Veiklos kryptys


Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo ir organizavimo priemonių įgyvendinimas – paramos priemonės ir pirkimai

 • Pienas vaikams
 • Pagalba maisto produktais
 • Parama vartojant vaisius ir daržoves mokyklose
 • Pardavimo skatinimas trečiose šalyse
 • Vyno prekybos trečiose šalyse skatinimas
 • Pardavimo skatinimas ES vidaus rinkoje
 • Grūdų intervencinis pirkimas
 • Sviesto intervencinis pirkimas
 • NPM intervencinis pirkimas
 • Privatus sviesto saugojimas
 • Privatus sūrio saugojimas
 • Cukraus kvotos
 • Cukraus pertekliaus panaudojimas pramoninėje gamyboje
 • Kazeino ir kazeinatų naudojimo sūrių gamyboje kontrolė
 • Gamybos išmokos už krakmolo panaudojimą
 • Cukraus intervencinis pirkimas
 • Veršienos, jautienos intervencinis pirkimas
 • Privatus cukraus saugojimas
 • Veršienos, jautienos privatus saugojimas
 • Kiaulienos privatus saugojimas
 • Avienos, ožkienos privatus saugojimas
 • Parama už kazeino ir kazeinatų gamybą iš nugriebto pieno
 • Parama už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir NPM
 • Priemokos už cukraus panaudojimą pašarams
 • Parama perdirbtų vaisių ir daržovių gamybai
 • Kompensacinės išmokos už nepateiktus į rinką šviežius vaisius ir daržoves
 • Kompensacinės išmokos už savarankišką žuvininkystės produktų pašalinimą iš rinkos ir perkėlimą
 • Kompensacinės išmokos už žuvininkystės produktų pašalinimą iš rinkos
 • Kompensacinės išmokos už žuvininkystės produktų perkėlimą

Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo politikos priemonių įgyvendinimas

Dalyvavimas populiarinant tautinio paveldo produktus – tautinis paveldas

Išskirtinės kokybės produktų sertifikavimas, propagavimas ir skatinimas – maisto kokybė