Apie mus


1998 m. gegužės 21 d. LR Vyriausybės nutarimu įsteigta valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – Rinkos reguliavimo agentūra), savo veiklą pradėjo tų pačių metų liepos 2 d., įregistravus jos įstatus. Nuo pat įsteigimo pradžios, Rinkos reguliavimo agentūra, įgyvendindama Vyriausybės, Žemės ūkio ministerijos sprendimus, administruoja žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo ir eksporto skatinimo priemones.

Pirmaisiais darbo metais, Rinkos reguliavimo agentūra iš Lietuvos ūkininkų ir ūkio subjektų supirko grūdus (kviečius, rugius, grikius), jautieną, sviestą, nugriebto pieno miltelius, pieno ir jautienos konservus. Įmonės vykdyti perteklinės žemės ūkio ir maisto produkcijos pirkimai, sušvelnino 1998 m. Rusijos ekonominės krizės poveikį Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriui, užtikrino pastovias pajamas žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams, sudarė galimybes pasirengti konkurencijai Europos Sąjungos rinkoje.

Parduodant supirktą žemės ūkio ir maisto produkciją, buvo aktyviai ieškoma eksporto rinkų. 2001 m. ši veikla įgavo naują kokybę – panaudojant sukauptą patyrimą Rinkos reguliavimo agentūroje buvo įsteigtas atskiras struktūrinis padalinys, atsakingas už Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės eksporto plėtrą.

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Rinkos reguliavimo agentūros veiklos spektras išsiplėtė – būdama akredituota deleguota institucija Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšoms administruoti, įmonė tapo atsakinga ne tik už intervencinio žemės ūkio ir maisto produktų pirkimo, bet ir privataus saugojimo, kitų intervencinių rinkos reguliavimo priemonių ir eksporto plėtros administravimą.

Nuo 2008 m. sausio mėn. Rinkos reguliavimo agentūra vykdo cukraus kvotų sistemos administravimą Lietuvoje.

Išnaudojant turimą potencialą eksporto plėtros srityje, Rinkos reguliavimo agentūra dalyvauja populiarinant Lietuvos tautinio paveldo produktus, išskirtinės kokybės produktus, skatinant maisto ūkio sektoriaus verslo, mokslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą.